Stichting Because We Carry

Algemene gegevens Stichting Because We Carry uit de Kamer van Koophandel registratie

Op 20-11-2015 is de rechtspersoon Stichting Because We Carry opgericht.

Gegevens

RSIN: 855736811
Naam: Stichting Because We Carry
Ook genoemd: SBWC

Statutaire zetel: Amsterdam
Datum akte van oprichting: 20-11-2015

Activiteit omschrijving uit KvK: Het uitvoeren van en het ondersteunen en/of stimuleren, het coördineren, het samenwerken met welke soort organisaties dan ook, in het begeleiden van activiteiten en producten die de eerste en vervolg opgang van de leefomstandigheden van hulpbehoeftigen in het algemeen en van vluchtelingen in het bijzonder, zowel in het binnen- als buitenland, te verbeteren, alsmede het verlenen en bieden van primaire en secundaire hulp- waaronder, maar niet enkel begrepen, kleding en voeding.

Bestuurssamenstelling

Titel: Penningmeester
Datum in functie: 20-11-2015
Naam: Anne Stephanie de Pous
Geslacht: Vrouwelijk
Geboortedatum: 09-02-1983

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd ‘(met andere bestuurder(s))’

Titel: Secretaris
Datum in functie: 04-10-2016
Naam: Johanneke Hagenbeek
Geslacht: Vrouwelijk
Geboortedatum: 11-06-1981

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd ‘(met andere bestuurder(s))’

Titel: Voorzitter
Datum in functie: 20-11-2015
Naam: Afke Reijenga
Geslacht: Vrouwelijk
Geboortedatum: 26-03-1969

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd ‘(met andere bestuurder(s))’

Beloningsbeleid Stichting Because We Carry

De stichting heeft tot op heden nog geen betaalde medewerkers in dienst. De structurele ondersteuning die aan de drie bestuurders wordt geboden door de drie coördinatoren is op geheel vrijwillige basis.

Naast een onkostenvergoeding voor de bestuurders op basis van daadwerkelijke kosten worden alle uitgaven gemaakt ter verwezenlijking van het primaire doel. De stichting is trots op dit feit en zal ook in de nabije toekomst trachten alle donaties zo efficiënt mogelijk te blijven benutten!

Meetbaar

Wij werven donaties voor Because We Carry. Met deze donaties kunnen wij aan de slag op het gebied van het bieden van primaire en secundaire hulp vanuit BWC.

REIJENGA, DE POUS & HAGENBEEK willen zo ver gaan dat ze naast deze stichting ook nog mens, moeder, vriendin, yogadocent, projectmanager bij de ‘echte baan’, dochter, geliefde en zus kunnen zijn.

We zullen succesvol zijn wanneer we zien dat er verbetering en mogelijke structuur op de noodplekken komt en wanneer wij mensen om ons heen inspireren. Hoe? Dat hongerige mensen te eten krijgen, dat mensen van buiten slapen zonder deken naar een tentje gaan, dat mensen water krijgen, knuffels en getroost kunnen worden, dat mensen zich veiliger en rustiger voelen door aanwezigheid van het team van BWC of de ondersteunende organisaties ter plekken.

Wij weten dat wij op het juiste pad zijn, wanneer we positieve veranderingen gaan zien op de noodplekken.

Wij zullen hieronder ons doel opsplitsen in meetbare zaken:

 • voldoende voedsel;
 • voldoende water;
 • draagzakken voor moeders met kleine kinderen aan te bieden;
 • tenten;
 • slaapzakken;
 • sanitaire voorzieningen;
 • kleding;
 • stellingkasten en structuur in kleding/voeding opslag;
 • coördinatie verschillende organisaties/ verbinden/samenwerken;
 • teams vrijwilligers vanuit Nederland;
 • busjes/hotel en vluchten voor vrijwilligers;
 • contacten leggen tussen verschillende hulp organisaties;
 • plezier met kinderen;
 • samenwerken met andere kleine burgerorganisaties en initiatieven.

Aanvaardbaar

Ons doel om primaire en secundaire hulp te bieden is tot op zekere hoogte haalbaar. Wij kunnen als burger, direct verschil maken –de mouwen opstropen. Wij hebben geen restricties en een beperkt protocol en dat maakt ons vrij om te gaan en te staan waar we nodig zijn. Vele handen en samenwerken zorgt veel heel veel hulp.

Aangezien wij samen zullen werken en taken zullen verdelen kunnen wij ons samen inspannen en zullen wij stap voor stap onze doelstellingen verwezenlijken.

Wij hebben tijd en donaties blijken goed binnen te komen, nog voordat wij een officiële stichting waren en slechts hulp kregen via Facebook en vrienden. Wij verwachten dat deze financiële steun nog groter zal worden met een one page en ‘donate now’ button via Buckaroo.

Verschillende talenten in ons team

REIJENGA, DE POUS & HAGENBEEK zijn grote creatieve talenten, beschikken over een groot netwerk en kunnen veel voor elkaar krijgen. Alle drie hebben zij een productie achtergrond.

Ook hebben zij om zich heen verschillende talenten verzameld wat betreft structuur, agenda beheer, webdesign-en bouwen.

Ook werken zij nu al samen met andere burgerorganisaties zoals Movement On The Ground, Whocares en The Giving Food Truck.

Zij zullen hen steunen in het verkrijgen van vrijwilligers en bijvoorbeeld koppelen aan grotere bedrijven voor transport en noodzakelijke producten ter plekke.

Relevant

Wereld vrede is misschien geen realistisch doel, maar de menselijkheid en liefdevolle steun creëren op noodplekken is zeker een haalbaar doel. Het voorzien van primaire en secundaire hulp is haalbaar. Misschien niet voor allen, maar wel voor velen.

Met de steun van donaties van de burgers en bedrijven kunnen wij kleine en grote stappen maken. Donaties is voor BWC hetgeen wij het best kunnen gebruiken, om zodoende direct in actie te kunnen komen.

Ons doel is duidelijk en Capiteinen REIJENNGA, DE POUS & HAGENBEEK en hun vrienden in de cirkel om hen heen zijn aanwezig om het BWC schip te besturen.

Er is voldoende draagvlak gecreëerd en de betrokkenen willen zich volledig inzetten om het realistische doel te bereiken.

Tijdsbepaald

Onze prioriteit is zoveel mogelijk mensen helpen daar waar het nodig is. Adequaat, primair en in elk moment.

BWC is al gestart op 28 augustus 2015 en in september 2015 waren zij al een week op het eiland Lesbos aanwezig. Eenmaal in Nederland besloten zij om groter en met meer structuur terug te gaan naar Lesbos.

Van daar onze officiële aanvraag per vandaag; 12-10-2015 te Amsterdam, om van BWC stichting te maken.

Tijdens onze missies zijn wij natuurlijk afhankelijk van de beweging en veranderingen van de vluchtende mens. Mochten wij veranderingen tegenkomen, zullen wij mee veranderen en ons mogelijk verschuiven naar anderen noodplekken in binnen en buitenland. Zo zal onze missie pas voldaan zijn wanneer er meer menselijkheid en structuur is. Duidelijke schema’s en tijdsplanning is daarom niet relevant. De koers kan veranderen en BWC zal dan haar richting mee bewegen.

Wij zijn flexibel en gaan graag stap voor stap.

Helpen door geld te doneren!

Elke euro telt en wordt rechtstreeks op het eiland uitgegeven.