Stichting Because We Carry

Wij geloven in openheid en duidelijkheid en delen graag.

Gegevens

Algemene gegevens Stichting Because We Carry uit de Kamer van Koophandel registratie.

Op 20-11-2015 is de rechtspersoon Stichting Because We Carry opgericht.

RSIN: 855736811
Naam: Stichting Because We Carry
Ook genoemd: SBWC

Statutaire zetel: Amsterdam
Datum akte van oprichting: 20-11-2015

Activiteit omschrijving uit KvK: Het uitvoeren van en het ondersteunen en/of stimuleren, het coördineren, het samenwerken met welke soort organisaties dan ook, in het begeleiden van activiteiten en producten die de eerste en vervolg opgang van de leefomstandigheden van hulpbehoeftigen in het algemeen en van vluchtelingen in het bijzonder, zowel in het binnen- als buitenland, te verbeteren, alsmede het verlenen en bieden van primaire en secundaire hulp- waaronder, maar niet enkel begrepen, kleding en voeding.

Bestuurssamenstelling

Bestuurder

Naam: de Pous, Anne Stephanie
Geboortedatum en plaats: 09-02-1983, ’s Gravenhage
Datum in functie: 20-11-2015 (datum registratie 20-11-2015)
Titel: Directeur
Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) bevoegdheid: 28-12-2017

Commisarissen

Naam: Sampimon, Thierry Michel Omar
Geboortedatum en plaats: 01-05-1981, Dordrecht
Datum in functie: 28-12-2017 (datum registratie 29-12-2017)
Titel: Lid van de Raad van Toezicht

Naam: Bartels, Eva Suzanne
Geboortedatum en plaats: 19-05-1986, Haarlem
Datum in functie: 28-12-2017 (datum registratie 29-12-2017)
Titel: Lid van de Raad van Toezicht

Naam: van Willigenburg, Dagmare Nanda Gemina
Geboortedatum en plaats: 06-09-1983, IJsselstein
Datum in functie: 28-12-2017 (datum registratie 29-12-2017)
Titel: Lid van de Raad van Toezicht